Генеричните лекарства могат да оптимизират разходите на НЗОК с 60%

21.11.2013 г.

С 60% е понижена средната цена за лекарствена терапия и с 200% е увеличен достъпът на пациентите до лечение в страните-членки на ЕС в периода 2001-2013 г. Това стана ясно на кръгла маса на тема: „Рационалната лекарствена политика - гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти". Събитието се проведе по инициатива на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА).
"Лекарствената политика и разходите за лекарствена терапия са темите, които винаги са били и занапред ще бъдат сред най-актуалните в публичното пространство. Гарантирането на достъпа на населението до навременно, съвременно, ефикасно лечение е от първостепенно значение за отговорните институции в България", заяви д-р Нигяр Джафер, председател на парламентарната здравна комисия. По думите й генеричните лекарствени продукти имат съществен принос за осигуряване на достъп до качествени и ефективни лекарства и за реализиране на бюджетни икономии. Тя цитира данни, според които за периода 2001-2013 г. в страните-членки на ЕС прилагането на генерични и биоподобни медикаменти в няколко терапевтични области е довело до намаляване средната цена за терапията и до същевременно увеличаване на достъпа до лечение.
Данните сочат още, че пазарният дял на генеричните лекарства в ЕС е 54% (в опаковки), а процентът от публичните разходи за лекарства, използван за тях е 21%. За разширения достъп на пациентите до лекарствена терапия сочат и данните по отношение на лечението на конкретни заболявания. 
 
Така например от общо 36 млн. души с диабет в Европа, 20 млн. се лекуват с генерични лекарства, а от 82 млн. страдащи от хипертония в Европа, 48 млн. се лекуват с генерични медикаменти. 
Данните дават основание в доклад за европейската икономика да бъде отбелязано, че политиките за насърчаване на използването на генерични лекарства са най-използваната мярка при опитите за увеличаване на ефективността на разходите за лекарствени продукти.
В същото време в доклад на Световната здравна организация (СЗО) е отбелязано, че насърчаването на по-широкото използване на генерични лекарства ще доведе до ограничаване на разходите за медикаменти. Здравните експерти са категорични, че прогенеричната политика дава възможност повече средства да се насочват към други области на общественото здравеопазване - подобряване на спешната помощ, закупуване на техника, профилактика и др. Очакванията към биоподобните лекарства са те да осигурят спестявания между 11.4 млрд. евро и 33.4 млрд. евро за периода 2007-2020 г. за 8 страни от ЕС. Данните сочат, че навлизането на биоподобни лекарства увеличава достъпа до лечение и води до икономии в следните 10 държави: Австрия, Италия, Белгия, Румъния, Франция, Испания, Германия, Швеция, Гърция, Великобритания. Спестяванията са средно 120 млн. евро годишно за всяка държава, а за първото тримесечие на 2013 г. кумулативните спестявания възлизат на 400 млн. евро.
Всички участници в кръглата маса се обединиха около тезата, че генеричната лекарствена индустрия има съществен принос за осигуряване на достъп на пациентите до качествени и ефективни лекарства, за реализиране на бюджетни икономии и за устойчиво развитие на икономиката и създаване на БВП. В Европа генеричната индустрия осигурява над 150 000 работни места и икономии в размер на повече от 35 млрд. евро годишно за пациентите и здравните системи. В България генеричните производители осигуряват над 15 000 работни места (10% от заетите в генеричната индустрия в ЕС).
Представителите на фармацевтичната индустрия поискаха всички препятствия или забавяния в ценообразуването и реимбурсирането на генерични и биоподобни лекарства да бъдат премахнати, тъй като този вид медикаменти осигуряват икономии, разширяват достъпа на пациентите до лечение и стимулират развитието на местните икономики, където са представени и осъществяват производствена и търговска дейност.
Източник: Hospital.bg
 


всички новини