Информационна карта за обработване на лични данни

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
НА КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Уважаеми клиенти,

 

"Калинови 2003" ООД обработва Вашите лични данни, подадени чрез нашия електронен магазин във връзка с изпълнение на Вашата поръчка – доставка на избрания от Вас продукт до посочен от Вас адрес.

В хода на тази дейност ние обработваме Вашите лични данни само за целите на всяка отделна доставка на поръчана от Вас стока, както и за водене на нашето счетоводство и използване на софтуер за отчетност и управление на дейността. В тази връзка, достъп до определени данни може да имат дружествата, които ни предоставят счетоводни и IT услуги. За определени продукти, за които законът го предвижда, ние можем да обработваме Вашите лични данни във връзка с поддържане на отчетност на направените продажби и да ги предаваме на органите на Националната здравноосигурителна каса или на други държавни и общински органи, съобразно разпоредбите на закона.

 

Ако ни предоставите Вашия електронен адрес, ние ще можем да Ви изпращаме нашия нюзлетър и друга полезна информация. Молим да предоставите Вашето съгласие, като отбележите в кутийката „Съгласен съм“ под този текст.

 

Във връзка с поисканото съгласие, молим да имате предвид, че ако не го предоставите, това по никакъв начин няма да се отрази на нашите услуги. Като не предоставяте Вашето съгласие, Вие единствено се отказвате от получаване на нашия нюзлетър и други информационни съобщения, които бихме могли да Ви изпратим.

Ако ни предоставите Вашето съгласие, Вашият електронен адрес ще бъде използван единствено за целите на изпращане на информационни съобщения, като това обработване ще продължи за срок от 10 години от даването на Вашето съгласие. По всяко време в рамките на този срок можете да оттеглите Вашето съгласие, в който случай ще изтрием Вашия електронен адрес. Можете и да възразите срещу използването на Вашия електронен адрес за получаване на информационни съобщения, като в този случай ние ще го запазим, но няма повече да Ви изпращаме такива съобщения.

Достъп до Вашите лични данни може да има дружеството, което ни предоставя IT услуги във връзка с функционирането на нашия електронен магазин. Вашите лични данни няма да бъдат предоставени на други лица или на държави и международни организации извън Европейския съюз.

Вашите лични данни няма да бъдат обект на профилиране и автоматизирано вземане на решения, които засягат Вашите права.

С попълване на този формуляр, декларирате, че сте запознати с информацията за обработване на лични данни на наши клиенти, която се съдържа в тази информационна карта.

С даването на съгласие, Вие декларирате, че можете да предоставя посочените лични данни и същите са точни и достоверни. 

 

Независимо от всичко посочено, Вие имате и следните права във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни:

 

1. Да получавате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и за какви цели

 

2. Да искате да коригираме неверни или неточни Ваши лични данни

 

3. Да искате да изтрием Вашите лични данни

Когато няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, Вие можете по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която съхраняваме. Ако ние сме приключили Вашата поръчка и нямаме законово задължение да запазим тази информация, тя ще бъде изтрита.

 

4. Да искате да съхраняваме Вашите лични данни, без да ги обработваме по друг начин

Ако няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, но не искате те да бъдат изтрити – например с оглед използване и за напред нашите услуги – по всяко време можете да поискате да спрем всяка друга форма на обработване и само да съхраняваме Вашите данни. В този случай ще можем да ги обработваме само с Ваше съгласие или по силата на закона.

 

5. Да искате да Ви предоставим Вашите лични данни

Ако искате второ мнение или просто да получите копие от всички данни, които обработваме за Вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите дали можем да Ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител в стандартен файлов формат (.pdf, .doc).

 

6. Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни

Когато обработваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите интереси, по всяко време можете да възразите срещу обработването. Ако обработването се извършва за целите на изпращане на търговски съобщения или друга подобна информация, то незабавно ще бъде преустановено. Ако с обработването защитаваме друг наш законен интерес, ще направим преценка дали можем да спрем обработването или не.

 

За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите чрез e-mail съответен попълнен от Вас формуляр. Самият формуляр можете да намерите на следния адрес: privacy@adonis.bg

 

Дори искането Ви да не е на посочения формуляр, ние ще го разгледаме, ако можем да Ви идентифицираме и да разберем кое от посочените права упражнявате. Молим Ви да посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по Вашето искане.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от получаване на Вашето искане.

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

- Ако не можем да Ви идентифицираме;

- Ако не обработваме Ваши лични данни;

- Ако има законова пречка да бъде изпълнено;

- Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено Вашето искане;

- Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за кратък период от време.

 

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни. Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg