Любопитни факти за човешката памет

20.10.2018 г.


Човешкото съзнание може да създаде, преувеличи или съчини спомен.

Способни сме да си спомним дори неща, които не са ни се случили реално. Това наричаме лъжлива памет.

Направен е експеримет, при който интервюиращият успява да убеди 70% от участниците в него, че са извършили престъпление, което в действителност не са.

Капацитетът на човешката памет да съхранява спомени, е теоретично безкраен. Количеството информациа, която нашето съзнание може да съхрани е около 2,5 петабайта, равнявящо се на цялото интернет пространство.

На практика, стареенето няма пряко влияние върху нашата памет. И всъщност причината, поради която започваме да забравяме е , че с възрастта все по-малко я използвме.

Хормонът на стреса, който се излъчва при смяна на часовия пояс (джет лег), може да влоши паметта.

Алкохолът също възпрепятства формирането на спомени.

Спомените реално не избледняват, но ако не ги възпроизвеждаме периодично, става все по-трудно да стигнем дотях.

Първите ни спомени датират още от утробата. Наричаме го пренатална памет. Редица експерименти доказват, че бебетата помнят музикални звуци, които са чули от утробата.

Ние имаме краткосрочна (първична) и дългосрочна (вторична)  памет.
Кратксрочната ни памет може да съхрани 7 различни неща за 20 сек. Преди да стане част от дългосрочната ни памет, информацията първо преминава през краткосрочната такава. Можем да възпроизведем много лесно спомените от първичната памет, в същото време те лесно могат да бъдат заместени от нова информация.

Един спомен си няма само едно определено място в мозъка, а е разпръснат по различни части в него. Ние сглобяваме спомена от различни фрагменти, като пъзел.

А в основата на формирането на спомена стоят нашите емоции, усещания. Колкото по силна чувства е предизвикало нещо у нас, толкова по-лесно и за по-дълго можем да го помним.

всички новини