Свиренето на музикален инструмент ни прави по-умни

07.10.2018 г.


Заниманията с музика за продължителен период от време могат да променят структурата на мозъкa и начина, по който функционира той.
Ако сме се занимавали със свирене поне 15 месеца в детството си, това би довело до подобрение в определени функции на моториката и слуха. Една от областите, където настъпват промени, е тази на хипокампуса. Това е мястото, където се случват процесите на научаване и запаметяване.
Новите неврони се формират посредством неврогенезата – процесът, чрез който ние научаваме и запаметяваме, и e също важна част от хипокампуса. Свиренето засилва този процес. Наблюденията показват, че продължителните сериозни занимания с музика имат наистина съществено влияние.
Според изследователите, при музикантите способността за усвояване на сензорната информация от слушане, допир, виждане....е по-добре развита.
От голямо значение е възрастта, на която започваме заниманията си с музика.
Най-силно влияние оказват заниманията с музика преди 7 годишна възраст.
Мозъчните вериги, които участват във възпроизвеждането на музика, са формирани чрез системна практика. Това пък от своя страна води до по-малка надеждност на работната памет и по-пространни връзки в мозъка.
Заниманията с музика, също така  се отразяват на автоматизирането на действия и добиването на силно специфични, сензорно-моторни и когнитивни умения.
В този процес са въвлечени много сетива и моторика, предизвикващи емоции и действия, от потупване с пръсти до танцуване, и  задействащи центъра на удоволствие и ценностната система в мозъка.
Интензивните занимания с музика генерират нови процеси в мозъка, които оказват влияние върху креативността, познанието и ученето. Те благоприятстват създаването на по-голяма гъвкавост на мозъка - един допълнителен инструмент в образованието и справянето с проблеми в обучението.

всички новини