Условия

Общи условия за ползване на интернет сайта
www.adonis.bg


Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание. В случай, че не разбирате и/или не сте съгласни с каквото и да е от изложеното в настоящия документ, Вие следва да преустановите незабавно използването на сайта Adonis.bg.

Adonis.bg предоставя материали с информационно съдържание, както и възможност за закупуване от разстояние на продукти, които НЕ СА ЛЕКАРСТВЕНИ, отпускани по лекарско предписание. Adonis.bg не съдържа реклами на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание в съответствие с действащото законодателство, поради което не следва да приемате никоя част от този сайт като предложение за сключване на договор за покупко-продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.


I. Данни за доставчика

Сайтът Adonis.bg се поддържа от неговия собственик: „Калинови 2003" ООД, ЕИК 131132702 с адрес на управление в Р. България, гр. София 1233, ж.к. „Банишора", бл. 33, вх.1, ет.1, ап.1 и управител Георги Николов Калинов. "Калинови 2003" ООД притежава съответните разрешения, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеките на дружеството.

Физически адрес на аптеката, осъществяваща онлайн търговия: гр. София, кв. „Лозенец", ул. „Златовръх" 4  с управител Тетяна Драгомир; разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти номер 3747 - 5 от 21.09.2022 г.

„Калинови 2003" ООД е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

„Калинови 2003" ООД не носи отговорност за предоставената на сайта информация от други източници, като се стреми публикациите на сайта, препратките от него и всички останали материали да са достоверни, актуални и полезни за потребителите на сайта. Всички описания на предлаганите в каталога на сайта продукти, произхождат от техния производител и е препоръчително да се консултирате с лекар и/или фармацевт преди да направите поръчка.

„Калинови 2003" ООД информира потребителите на сайта за готовността си да съдейства при всеки проблем, свързан с използването на сайта Adonis.bg или с доставката на продукти от неговия каталог, за което е необходимо да се свържете с нас на телефон 0894234444 или на електронна поща order@adonis.bg.

II. Страни по договора

1. „Калинови 2003" ООД, ЕИК 131132702 с адрес на управление в Р. България, гр. София 1233, ж.к. „Банишора", бл. 33, вх.1, ет.1, ап.1, електронна поща: order@adonis.bg и управител Георги Николов Калинов, наричан в договора Доставчик.

2. Всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта www.adonis.bg по всякакъв начин, включително но не само като го разглежда, поръчва от него, връща продукти и др., наричано в договора Потребител.
 

 

III. Предмет на договора

3. Доставчикът продава и доставя на Потребителя избрания от него продукт от каталога на сайта www.adonis.bg, срещу заплащане на посочената за съответния продукт цена, съгласно условията на настоящия договор.

4. Потребителят поръчва избрания от него продукт от каталога на сайта www.adonis.bg чрез попълване на кратка форма за поръчка.

5. В случай, че продуктът, избран от Потребителя, не е наличен към момента на поръчката, той получава информация от Доставчика за възможностите му за закупуване на продукта в по-късен момент или по друг начин.

6. Към някои от продуктите от каталога на сайта www.adonis.bg Доставчикът може да предостави безвъзмездно други продукти (подаръци), които не са лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.
 

IV. Сключване на договора

7. Договорът се счита за сключен от момента, в който Потребителят приеме предложените от Доставчика условия по сделката, като се регистрира на сайта и направи поръчка.

8. При регистрацията на сайта се изисква попълването на данни, необходими за доставката на предмета на договора.

9. В случай, че Потребителят е получил доставка на продукт от каталога на www.adonis.bg, се приема, че е дал съгласието си с настоящите Общи условия на Доставчика.

 

 

V. Цена и начини на плащане

10. Потребителят заплаща обявената цена в български лева за избрания от него продукт от каталога на сайта www.adonis.bg. Посочената на сайта цена важи единствено при онлайн поръчка и е тази, обявена към момента на поръчката.

11. Потребителят може да избере няколко начина на плащане:

11.1. Плащане по банков път:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Калинови 2003 ООД
BG54UNCR70001524681958

11.2. Картово разплащане чрез виртуален ПОС терминал

Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата на Потребителя.

В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Потребителя, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Потребителя.

Доставчикът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
 • неприемане от страна на банката-издател на Потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Доставчика при он-лайн плащания
 • предоставените от Потребителя данни в сайта са непълни и/или грешни.

11.3. Интернет разплащане (PayPal и epay.bg)

11.4. Наложен платеж
 

 

VI. Доставка

12. Доставката се извършва от куриерска фирма Speedy на посочения от Потребителя адрес в дните от понеделник до петък, съобразно предоставената при поръчката информация. 

13. Потребителят може да получи поръчка, направена онлайн, в обекта на Адонис - Златовръх, находящ се на

Адрес: гр. София, кв. „Лозенец”, ул. „Златовръх” №4

Работно време: 

 • Понеделник ÷ Събота: 09:00 ÷ 21:00 
 • Неделя: 10:00 ÷ 20:00

. За целта в поле "Адрес на доставка" на формуляра за онлайн поръчка се попълва името на обекта.  

14. Доставка при покупки на стойност над 59 лева не се заплаща с изключение на случаи, в които:

 • Общото тегло на поръчаните продукти надвишава 2 кг.
 • Доставка до адрес на клиента в събота
 • Потребителят желае спешна доставка.
 • Потребителят желае да използва куриерска фирма извън тези, с които работи фирма „Калинови 2003" ООД.
 • Потребителят желае поръчката му да бъде доставена извън границите на Република България.

Доставката се заплаща в размер на 5.19 лева при поръчка на обща стойност под 59 лева и/или с общо тегло над 2 кг. Цените за доставка извън България се образуват по договаряне - за ориентировъчна цена използвайте тарифата на Speedy за международни пратки, формата за запитване под желания от Вас продукт или се свържете с нас на нашия национален телефон 0894234444

VII. Срок на доставката


15. Поръчки, направени до 15:00 в рамките на работния ден, се обработват и изпращат на същия ден, ако всички продукти по тях са налични на склад. Поръчки, направени в почивни дни и след 15:00 часа в работни дни, се обработват и изпращат на следващия работен ден, ако всички продукти по тях са налични на склад. 

16. Срокът на доставка започва да тече от момента, в който Потребителя потвърди извършената поръчка на посочения от него телефон за връзка. 

17. В случай, че Потребителят е предоставил грешен/невалиден телефон за връзка, доставката не може да бъде осъществена по негова вина. Потребителят трябва да се свърже с Доставчика, за да валидира извършената поръчка.

18. Максималният срок за доставка е 5 работни дни. Изключение може да има в редки случаи на доставка до малки населени места, които се обслужват по график на куриерска фирма Speedy. В тези случаи точният срок на доставка се уточнява при потвърждаване на поръчката.  

 

VIII. Отговорност и информация

19. В случай, че Потребителят не получи обаждане за потвърждаване на поръчката на посочения от него телефонен номер в рамките на 2 (два) работни дни, следва да се свърже с Доставчика на националния телефон, публикуван на сайта: 0894234444.

20. Доставчикът не носи отговорност за невъзможност на Потребителя да получи поръчания от него продукт от каталога на сайта www.adonis.bg, поради неправилно предоставени от него данни за поръчката или неявяването му на адреса на доставката.

21. Доставчикът информира, че при наличие на заболяване от какъвто и да е характер, неразположение или съмнение за заболяване е необходима консултация с лекар преди да се пристъпи към приемането на каквито и да е медикаменти, продукти, хранителни добавки или други, които могат да се закупят от каталога на www.adonis.bg.
 

IX. Връщане на стока

22. Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета непосредствено след неговото получаване, за да се увери, че то съответства на неговата заявка. 

23. Потребителят има право да върне продукта в рамките на 14 дни от доставката и да му се възстанови заплатената цена. 

Връщането на стоката е допустимо само, ако са изпълнени следните условия:

 • стоката не е използвана
 • стоката не е променяна по друг начин
 • стоката е върната в ненакърнен вид и опаковка.

Опаковка не включва пликовете и другите опаковъчни материали, използвани за транспортиране на стоката, различни от фабричната опаковка на стоката. Задължение на Потребителя е да съхранява стоката с дължимата грижа и съобразно инструкциите за съхранение на производителя до датата на връщането й.

24. Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на Потребителя. На възстановяване не подлежат следните разходи: транспортните разходи по изпращането и банковите комисионни, платени от Потребителя за извършването на плащането.

 

X. Защита на личните данни

25. Всички лични данни на Потребителя, необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение, се обработват строго поверително при спазване на Закона за защита на личните данни.

26. С приемането на Общите условия се счита, че Потребителят се е съгласил със събирането на личните му данни САМО във връзка с осъществяването на плащането и доставката на поръчани от него продукти от каталога на сайта.

27. Потребителят отговаря за истинността на предоставените от него лични данни и информация във връзка с покупката на продукти от каталога на сайта www.adonis.bg.


XI. Приложимо право

28. Настоящият договор е изготвен съобразно действащото законодателство на Република България и всички тълкувания, неуредени въпроси и спорове, свързани с него се решават от българските закони и българските компетентни органи.
 

XII. Други условия

29. В случай, че клауза или клаузи от настоящите Общи условия, поради някаква причина, се окажат недействителни или противоречат на повелителни разпоредби на закона, това няма да влече недействителност на други клаузи или на целия договор за доставка от разстояние, а ще бъдат заменени с повелителните разпоредби на приложимите закони на Република България или установената практика.

30. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, без да е необходимо да уведомява за това Потребителя.

31. Потребителят се задължава всеки път, когато използва сайта www.adonis.bg и прави поръчки от него, да се информира за действащите Общи условия за ползване и продажба от разстояние и да ги запази в компютъра си или в друго устройство.

32. За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.

Всички права запазени! „Калинови 2003" ООД