842 по-евтини лекарства и спестени 1,7 млн. лв. отчита Националният съвет по цени и реимбурсиране

26.03.2014 г.

За периода от 30-ти април до 31-ви декември 2013 г. са намалени цените на 842 медикамента. Това отчита в Годишния доклад за дейността си Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, който на 21-ви март отбелязва една година от създаването си и на който предстои закриване.
В доклада се посочва, че в резултат на дейностите, осъществени от съвета до края 2013 г. е установено намаление на стойността
на опаковка на лекарствени продукти, изчислена на база референтна стойност, на анализирани 31 международни непатентни наименования, в границите от 0,1 % до 57,26 %.

„Общата стойност, заплатена от НЗОК за лекарствените продукти от анализираните групи за периода октомври-декември 2013 г. е в размер на 28 346 994 лв. Намалението на референтната стойност на тези лекарства е довело до намаление на изразходваните публични средства в размер на 1 756 401 лв. за последните 3 месеца на 2013 г., което на годишна база би довело до спестяване на 7 025 604 лв.”, се отбелязва още в прессъобщението.

 

Сериозен спад в цените на генеричните лекарствени продукти за онкологичната практика е друг положителен резултат, който се дължи на навлизането през 2013 г. на генерични препарати в тази област. „Намалението на стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност дори само при 10 международни непатентни наименования на лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания, би довело до спестяване от бюджета на НЗОК на близо 8 млн. лв. за 2014 г.”, посочват експертите на съвета и допълват: „Останалите лекарства с намалени цени, извън референтните продукти, също оказват голям финансов ефект като реализират икономии на финансови средства, по-специално за пациенти, които ги закупуват на свободна продажба на по-ниските цени, като съответно се намалява размера на доплащането.”
Съкратени срокове на разглеждане на процедурите, своевременно издаване на решения за цени и реимбурсиране на лекарства и по-бързо уведомяване на заявителите, създаване на собствен сайт и възможност за справка по проследяване на процедурите от страна на заявителите, актуализация на публичните регистри и друга актуална информация за фирмите и потребителите на лекарствени продукти – така са обобщени по-важните резултати, които отчитат от институцията.
„През първата година от своето съществуване Националният съвет доказа, че такава структура е действително потребна и необходима в системата на българското здравеопазване поради това, че непрекъснато актуализира цените у нас, като следи динамиката им в 17 страни на ЕС, в резултат на което в България се въвеждат най-ниските цени на лекарствата”, подчертават от съвета. Според експертите на институцията сътрудничеството между Европейската агенция за лекарства с органите за оценка на здравните технологии (HTA), чието начало бе поставено през 2013 г. също потвърждава необходимостта от съществуването на специализиран държавен орган. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е първият самостоятелен орган в България, който е част от Европейската мрежа на организациите за оценка на здравните технологии – EUNetHTA.
Линк с материала: http://www.pharmacy-bg.com/novini/842-po-evtini-lekarstva-i-spesteni-17-mln-lv-otchita-nacionalniyat-suvet-po-ceni-i-reimbursirane/


всички новини