Историята на продуктите за устна хигиена GUM започва през 1923 година, когато доктор Джон Бътлър въвежда първата по рода си четка с широка дръжка, 2 реда и 12 снопчета. По този начин той адресира острата нужда от продукт, чиито дизайн е функционално, а не естетически обоснован. С това той поставя и началото на фирмата The John O. Butler Company.
 
Постепенно все повече и повече конкурентни производители започват да копират дизайна на авангардната четка, което, макар и застрашаващо пазарните позиции на компанията, е доказателство за нейния успех. Пътят напред е белязан от непрекъснати усилия по изследване и разработване на нови продукти, повечето от които без аналог на пазара. Тогава марката GUM е все още в далечното бъдеще, но са поставени нейните основи, а теорията за връзката между устната хигиена и зъбния кариес намира все по-сериозна научна подкрепа, благодарение на изследователската дейност на доктор Бътлър и колегите му.
 
Години по-късно, през 1988 година, глобалната здравна организация Sunstar Inc. придобива The John O. Butler Company. В качеството си на лидер в оралната хигиена в над 90 държави по цял свят, Sunstar затвърждава позициите на GUM на пазара и продължава линията на технологични иновации, базирани на солидна научно-изследователска дейност. Днес тя служи като обединител на едни от най-добрите продукти за устна хигиена, радва се на международна разпознаваемост и е символ на безкомпромисно качество.

123    right
Сортирай по
Показани 1 - 20 от 54

GUM